Begeleiding ten aanzien van onderwijs

Image link

Vooruit met zorg biedt begeleiding en ondersteuning op het gebied van onderwijs. Onze begeleiding richt zich op kinderen en jongeren die extra hulp nodig hebben bij het leren en ontwikkelen. Samen met de leerling, ouders/verzorgers en school maken wij een plan van aanpak en begeleiden wij de leerling op maat.

Onze begeleiding is volledig op maat gemaakt en richt zich op het vergroten van zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Onze diensten omvatten onder andere:

  • Ontlasten/ondersteunen van de leerkrachten door het bieden van 1-op-1 begeleiding. 
  • Vergroten van motivatie en concentratie: We werken samen met de leerlingen om hun intrinsieke motivatie te versterken en concentratietechnieken te verbeteren.
  • Omgaan met faalangst, psychosociale problemen. 
  • Begeleiding bij ASS, ADHD, gedragsproblematiek, agressie, pesten en andere uitdagingen in het gedrag.