Begeleiding ten aanzien van onderwijs

Image link

Vooruit met zorg biedt ook begeleiding en ondersteuning op het gebied van onderwijs. Onze begeleiding richt zich op kinderen en jongeren die extra hulp nodig hebben bij het leren en ontwikkelen. Samen met de leerling, ouders/verzorgers en school maken wij een plan van aanpak en begeleiden wij de leerling op maat.

Onze begeleiding is gericht op het vergroten van de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van de leerling. Wij bieden onder andere hulp bij het plannen en organiseren van het schoolwerk, het aanleren van studievaardigheden en het vergroten van de motivatie en concentratie. Ook kunnen wij ondersteunen bij het omgaan met faalangst of andere psychosociale problemen die het leren bemoeilijken.