Kwaliteitbeleid

Onze missie

Maatwerk is een belangrijke pijler in onze visie en aanpak. Mensen verschillen nu eenmaal in gevoelens, behoeften en verlangens. Daarom zoeken we oplossingen en werkwijzen die passend en effectief zijn. Voor de één zijn dat inzichtgevende of motiverende gesprekken. Voor een ander zijn sociale of sportieve activiteiten een goede manier om aan persoonlijke doelen te werken. De gemêleerdheid van ons team in vaardigheden en culturele achtergronden, garandeert een goede match tussen cliënt en hulpverlener.

Bij Vooruit met zorg bieden we intensieve begeleiding voor ouder en kind, en ook voor jongeren met gedragsstoornissen of omgangsproblemen. We begrijpen dat het voor ouders en jongeren moeilijk kan zijn om hiermee om te gaan en dat dit een zware last kan zijn voor het hele gezin.

Onze gespecialiseerde begeleiders hebben veel ervaring met het aanpakken van complexe vraagstukken. We werken samen met de jongere en zijn/haar familie om inzicht te krijgen in de situatie en mogelijke oplossingen te vinden die bij de jongere en zijn/haar omgeving passen. Daarnaast bieden wij ook psycho-educatie aan bij jongeren vanaf zes jaar. Hierbij leren jongeren meer over zichzelf en hun eigen gedrag, wat kan helpen om problemen aan te pakken en te voorkomen.

Het team van Vooruit met Zorg bestaat uit gepassioneerde en ervaren SKJ-geregistreerde professionals, waaronder een gedragswetenschapper. Zij zijn minimaal HBO-opgeleid en getraind in het begeleiden van complexe hulpvragen van kinderen, jongeren en volwassenen. Onze medewerkers hebben een schat aan ervaring opgedaan in de zorg- en hulpverlening. Vooruit met Zorg zet deze ervaringen om in toegankelijke, effectieve begeleidingstrajecten.

Ons kwaliteitsmanagementsysteem hebben we ingericht op basis van wettelijke eisen, eisen van onze stakeholders en de eisen uit de norm ISO 9001:2015.

Ons streven is er op gericht onze stakeholders zo goed mogelijk te bedienen en zullen altijd kijken naar mogelijkheden om continue te verbeteren. Het verhogen van klanttevredenheid is hier een onderdeel van.

__________________________________________________________________________

Toegewijde Zorg met Betrouwbare Klachtenafhandeling

Bij Vooruit met zorg zijn we toegewijd aan het leveren van hoogwaardige en zorgvuldige dienstverlening. We begrijpen echter dat er situaties kunnen zijn waarin onze cliënten of hun families behoefte hebben aan een luisterend oor of het uiten van zorgen over de ontvangen zorg. Om onze toewijding aan transparantie en verantwoordelijkheid te onderstrepen, zijn wij trots te melden dat we aangesloten zijn bij een onafhankelijke klachtenregeling en erkende geschillencommissies conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Jeugdwet.

Onafhankelijke Klachtenregeling
  • We bieden een onafhankelijke klachtenregeling die een veilige en respectvolle omgeving garandeert voor het delen en behandelen van uw zorgen of klachten. Onze procedure is erop gericht om uw stem te horen en samen naar een bevredigende oplossing te zoeken.
Erkende Geschillencommissie Wkkgz
  • Voor zaken die onder de Wkkgz vallen, zijn wij aangesloten bij een erkende geschillencommissie. Deze commissie biedt een onpartijdig platform voor het afhandelen van geschillen, met de garantie van een eerlijke en transparante procedure.
Klachtencommissie Jeugdwet
  • In overeenstemming met de Jeugdwet, bieden wij toegang tot een gespecialiseerde klachtencommissie voor kwesties gerelateerd aan jeugdzorg. Deze commissie is samengesteld uit deskundigen op het gebied van jeugdzorg en zorgt voor een zorgvuldige behandeling van uw klachten.

We nemen uw feedback serieus en gebruiken deze als een kans om onze dienstverlening voortdurend te verbeteren. Uw vertrouwen en tevredenheid staan bij ons hoog in het vaandel, en wij streven ernaar om aan uw verwachtingen te voldoen en deze te overtreffen.

Vooruit met zorg

Image