Kwalitatieve zorg begint met een toegewijd, ervaren en gepassioneerd team.

Vooruit met Zorg hanteert geen wachtlijsten, waardoor we streven naar tijdige ondersteuning, zodat de problemen niet verergeren. We hebben een nauwe samenwerking met ketenpartners, gemeenten, vrijwilligersorganisaties, collega-zorgorganisaties en lokale initiatieven. Dankzij deze samenwerking en ons multidisciplinaire team proberen we optimaal aan te sluiten bij de bestaande hulpvraag en behoeften van onze cliënten.

Aanmelding


De eerste stap is de aanmelding. Je kunt jezelf of iemand anders telefonisch of via onze website aanmelden. We streven ernaar om altijd binnen 24 uur contact op te nemen met de aanvrager.

Het vervolggesprek


Na de aanmelding zullen we telefonisch contact met je opnemen om je hulpvraag te bespreken. In dit gesprek onderzoeken we direct of het haalbaar is om de aanmelding bij Vooruit met Zorg voort te zetten. Hierbij houden we rekening met de ernst van de problematiek en of deze aansluit bij de mogelijkheden van Vooruit met Zorg. Als dit het geval is, plannen we een intakegesprek, dat kan plaatsvinden bij jou thuis of op ons kantoor, afhankelijk van jouw voorkeur.

De intake


Tijdens de intake bekijken we jouw huidige situatie en bespreken we hoe Vooruit met Zorg je kan ondersteunen. Na afronding van de intake en wanneer beide partijen akkoord gaan met de samenwerking, zullen we zo snel mogelijk met de hulpverlening beginnen. Binnen zes weken stellen we samen een begeleidingsplan op.

Samen op Weg naar Positieve Toekomstperspectieven

Bij Vooruit met Zorg koesteren we het geloof in de unieke kracht van elk individu. We zijn vastberaden om de drijfveren van mensen te ontdekken en deze te benutten als bron van motivatie. Als organisatie bewegen we flexibel mee, zowel met de actuele situatie als met de voortdurend veranderende samenleving. We streven ernaar om voortdurend in te spelen op nieuwe ontwikkelingen, inzichten en maatschappelijke uitdagingen, zelfs buiten kantoortijden. Waar anderen problemen ervaren, zien wij mogelijkheden en kansen. Met grote toewijding en betrokkenheid zetten we ons in voor de begeleiding van jeugd en volwassenen, om hen te helpen een positief toekomstperspectief te ontwikkelen.

Ouderen

Individueel of in groepsverband

Adolescenten

Met een (licht) verstandelijke beperking

Jeugdigen

Met of zonder gedragsproblemen

Denk je aan samenwerken met Vooruit met Zorg?

Meld u aan via het contactformulier.

Momenteel geen wachtlijst.

MM slash DD slash JJJJ