Proces

1. Aanmelding

De hulpvraag wordt in kaart gebracht. Wat is er nodig?

2. Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek wordt de huidige situatie besproken. Waar zal de behandeling zich op gaan richten? Ook wordt dit afgestemd met de reeds betrokken zorgpartijen.

3. Kennismaking/matching

De manager of coördinator maakt een matching op basis van de hulpvraag en achtergrond van de begeleider. Hierbij is het belangrijk dat er een wederzijdse klik is tussen cliënt en begeleider.

4. Financiën

Er zijn diverse mogelijkheden betreft financiering: – Middels contractering met gemeenten in Utrecht-West, Utrecht Zuid-Oost en Lekstroom. (Jeugdwet & WMO) – Maatwerkovereenkomst met gemeenten buiten gecontracteerde gebieden (Jeugdwet & WMO) – Onderaannemerschap van een zorgaanbieder

5. Inzet van de begeleiding

De begeleiding wordt opgestart.

6. Opstellen van een individueel begeleidingsplan

Binnen 6 weken wordt er een begeleidingsplan opgesteld. De begeleiding werkt aan de hand van persoonsgebonden doelen. De doelen zijn afgestemd op de behandeling, indien deze reeds is gestart.

8. Geleidelijk afnemen begeleiding

Vooruit met Zorg past geleidelijk de begeleiding aan door deze af te bouwen bij het behalen van doelen en het bevorderen van zelfstandigheid.

7. Evaluatie van vooruitgang

Er vindt een zorgafstemmingsgesprek (ZAG) plaats om de begeleiding te evalueren. Middels dit gesprek kunnen de doelen eventueel worden bijgesteld.

9. Einde traject

Er vindt een moment van afscheid plaats en hiernaast een overdracht naar betrokken zorgpartijen.

Samen op weg naar positieve toekomstperspectieven

Bij Vooruit met Zorg koesteren we het geloof in de unieke kracht van elk individu. We zijn vastberaden om de drijfveren van mensen te ontdekken en deze te benutten als bron van motivatie. Als organisatie bewegen we flexibel mee, zowel met de actuele situatie als met de voortdurend veranderende samenleving. We streven ernaar om voortdurend in te spelen op nieuwe ontwikkelingen, inzichten en maatschappelijke uitdagingen, zelfs buiten kantoortijden. Waar anderen problemen ervaren, zien wij mogelijkheden en kansen. Met grote toewijding en betrokkenheid zetten we ons in voor de begeleiding van jeugd en volwassenen, om hen te helpen een positief toekomstperspectief te ontwikkelen.

Ouderen

Individueel of in groepsverband

Adolescenten

Met een (licht) verstandelijke beperking

Jeugdigen

Met of zonder gedragsproblemen

Denk je aan samenwerken met Vooruit met Zorg?

Meld u aan via het contactformulier.

Momenteel geen wachtlijst.

MM slash DD slash JJJJ