Begeleiding bij ontwikkelingsstoornissen

Image link

Kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis leren niet dezelfde dingen als hun leeftijdgenoten en gedragen zich vaak anders. Zo’n stoornis heeft effect op het gezinsleven, school en vriendschappen. Kinderen met een ontwikkelingsstoornis kunnen last hebben van verdriet, angst of eenzaamheid. Wij hebben veel ervaring in het begeleiden van deze kinderen. Met de orthopedagoog stellen we een begeleidingsplan op, afgestemd op de behoeften, talenten en interesse van het kind. Wij zijn er ook voor de ouders. We ondersteunen hen bij het (her)vinden van balans, rust en stabiliteit in het gezin.