Begeleiding bij traumatische gebeurtenissen

Image link

Ziekte, ongeluk, seksueel misbruik, mishandeling, gepest worden of geweld tussen ouders. Het zijn gebeurtenissen waar mensen ernstige klachten aan kunnen overhouden. Trauma kan op alle leeftijden plaatsvinden. Een zorgeloos kind kan veranderen in een angstig, verdrietig of agressief kind. Wij ondersteunen kinderen, jongeren en volwassenen bij het hervinden van zelfvertrouwen en toekomstperspectief.

Vooruit met zorg werkt met ouders en kinderen aan één gezamenlijk doel: het stoppen van geweld en (duurzaam) herstel van de veiligheid.  Er is sprake van een gezamenlijke analyse en een plan met doelen en evaluatiemomenten. Dit plan is op maat gemaakt met alle betrokkenen binnen het gezin, waarbij de doelen van begeleiding en/of hulpverlening helder zijn opgesteld.  Het is belangrijk zo vroeg mogelijk samen te werken aan herstel en het verminderen van ernstige en langdurige stress om verdere schade te voorkomen.