Begeleiding bij verslavingen

Image link

De grip verliezen over het gebruik van medicijnen drugs of alcohol kan gevoelens van mislukking of schaamte veroorzaken. Om hulp vragen wordt vaak lang uitstelt. Met de juiste ondersteuning is verandering echter goed mogelijk. Onze ervaren begeleiders bieden ondersteuning bij het hervinden van controle en regie over het leven.

Bij Vooruit met Zorg begrijpen we de complexiteit van verslavingen en streven wij ernaar om onze cliënten op een holistische en effectieve manier te ondersteunen. Onze ambulante begeleiding bij verslavingen omvat een aantal belangrijke aspecten die cliënten kunnen verwachten:

 

  • Individuele counseling: De begeleiding biedt ondersteuning afgestemd op de hulpvraag.  Zo wordt gewerkt aan doelen die zijn afgestemd op de behandeling, zoals het verminderen van middelengebruik en het opbouwen van een gezonde dagstructuur. Daarnaast is ook het vergroten van de veerkracht een belangrijk onderdeel van de begeleiding.
  • Systemische aanpak: Identificeren van onderliggende familiedynamieken, daarnaast ook het werken met Geweldloos verzet binnen het gezin.
  • Sociale ondersteuning: In kaart brengen van het netwerk van de jongere, hierbij het identificeren van deze invloeden en triggers. Hierbij is het van belang dat de begeleider met de jongere op zoek gaat naar positieve invloeden en ondersteunt in het opbouwen van gezonde relaties en sociale vaardigheden.
  • Dagbesteding: Ondersteuning bij het creëren van een dagbesteding/dagstructuur. Begeleiding gaat met de jongere de interesses/hobbys’s in kaart brengen en zet deze doelbewust in.
  • Bereikbaarheid en continuïteit: De begeleiding is beschikbaar voor de jongere, ook telefonisch.
  • Terugvalpreventieplan opstellen: Samen zal een terugvalpreventieplan worden opgesteld, waarin risicofactoren, copingstrategieën inzichtelijk worden. Daarnaast wordt er een noodplan opgesteld en het ondersteunende netwerk in kaart gebracht.