5. Inzet van de begeleiding

De begeleiding wordt opgestart.