7. Evaluatie van vooruitgang

Er vindt een zorgafstemmingsgesprek (ZAG) plaats om de begeleiding te evalueren. Middels dit gesprek kunnen de doelen eventueel worden bijgesteld.