Stoppen van onveilige situaties

Image link

Vooruit met zorg werkt met ouders en kinderen aan één gezamenlijk doel: het stoppen van geweld en (duurzaam) herstel van de veiligheid. Er is sprake van een gezamenlijke analyse en een plan met doelen en evaluatiemomenten. Dit plan is op maat gemaakt met alle betrokkenen binnen het gezin, waarbij de doelen van begeleiding en/of hulpverlening helder zijn opgesteld. Het is belangrijk zo vroeg mogelijk samen te werken aan herstel en het verminderen van ernstige en langdurige stress om verdere schade te voorkomen.