Persoonsgerichte Aanpak (PGA)

Image link

Vooruit met Zorg biedt begeleiding aan jongeren en volwassenen in het kader van de Persoonsgerichte aanpak (PGA). Hierbij houden we optimaal rekening met factoren als etniciteit, leeftijd, taal en zorgbehoefte. Kortom: We bieden zorg op maat!

Wat kan je van ons verwachten:

 • Geen wachtlijsten
 • Vaste SKJ begeleider
 • Flexibele werktijden, aldus avonden en weekenden
 • Stimuleren en ontwikkelen van competenties en vaardigheden
 • Outreachend werken
 • Creëren van een veilig en vertrouwde omgeving

Wat maakt het speciaal:

Wij bieden ondersteuning aan jeugdbeschermers van onder andere de William Schrikker Stichting en overige verwijzers.

Wij zijn er voor ouderen en jongeren met:

 • Gezag- en gedragsproblematiek
 • Onvoldoende zicht op oorzaak-gevolg
 • Achterstand op sociaal-emotioneel vlak
 • Achterstand op sociale vaardigheden
 • Onvoldoende emotie-regulatie
 • Geen of beperkte dagbesteding
 • Onvoldoende regie over eigen leven
 • Faalangst
 • Sociale angst
 • Trauma